Hiển thị một kết quả duy nhất

529,000,000 
529,000,000 
529,000,000 
529,000,000 
529,000,000