Hiển thị một kết quả duy nhất

589,900,000 
589,900,000 
589,900,000 
589,900,000 
589,900,000 
589,900,000